YTT_LOGO

| Start | Tjänster | Prissättning | Galleri | Referenser | Kontakt |


Trädfällning

Att fälla träd i bebyggda miljöer ställer stora krav på precision. Vi fäller träd både med frifällning/markfällning och sektionsfällning. Sektionsfällning innebär att man klättrar upp i trädet och fäller det i små bitar uppifrån och ner. Detta gör att man kan fälla stora träd i trånga eller komplicerade miljöer och säkerställer att egendom runt trädet inte skadas.

Beskärningsarbeten

Träden behöver mycket omsorg och vård. Beskärning är en av de viktigaste åtgärderna man kan göra för ett träd, om det utförs rätt. Träd i våra städer och parker behöver regelbunden tillsyn och beskärningsinsatser för att hållas säkra och anpassade till den miljö de står i.

Rådgivning

Undrar Du vilket träd Du ska plantera, vad det är för svamp som växer på Ditt plommonträd eller när och hur man beskär ett äppelträd? Då har Vi svaren! Vi svarar på Dina frågor som rör allt som har med träd att göra.

Trädgårdsarbeten

Alla kan ibland behöva hjälp i sin trädgård. Vi hjälper dig med bl.a. växtval, plantering, växtskydd, jordförbättring, skötsel och anläggning.

Inventering och trädvårdsplan

Har man större trädbestånd kan det vara bra att göra en grundlig inventering av sina träd. En inventering innebär att varje träd i beståndet undersöks och räknas. Inventeringen mynnar ut i en trädvårdsplan där varje träd är beskrivet för sig med rekommenderade åtgärder, vilken prioritet åtgärderna har, samt en tidsplan.